13см
широкополосн.
RMS: 40Вт ном./130Вт макс.
90dB